Slide hợp thửa Dịch vụ Tách Thửa & Hợp Thửa, Chuyển Quyền Sử Dụng Đất. Slide Tách thửa Dịch vụ Tách Thửa & Hợp Thửa, Chuyển Quyền Sử Dụng Đất.

Hợp Thửa Tách Thửa

HỢP THỬA

Các điều kiện hợp thửa theo quy định của pháp luật là:

Thứ nhất, các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điểm 2, Điểm 3, Khoản 2, Điều 8 của Thông Tư 25/2014/TT-BTNMT. Trong trường hợp hai thửa đất không có cùng mục đích sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai, các thửa đất phải liền kề nhau theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Đất Đai năm 2013.

Thứ ba, phần diện tích thửa đất sau khi hợp lại không được vượt hạn mức theo quy định. Nếu ngoài hạn mức theo quy định, người sử dụng đất sẽ bị hạn chế quyền lợi hoặc không được áp dụng các chế độ miễn giảm theo quy định của pháp luật.

TÁCH THỬA

Người có nhu cầu tách thửa phải tuân thủ diện tích tối thiểu được tách phù hợp với quy định của UBND cấp tỉnh đới với từng địa phương khi thực hiện tách thửa theo quy định tại Khoản 31 Điều 2 Nghị Định 01/2017/NĐ-CP, theo đó:

Đối với đất ở tại nông thôn được điều chỉnh bởi Khoản 2 Điều 142 Luật Đất Đai 2013: diện tích tối thiểu được tách thửa phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định, căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã phê duyệt.

Đối với đất ở tại thành phố được điều chỉnh bởi Khoản 4 Điều 144 Luật Đất Đai 2013: diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở do UBND cấp tỉnh quy định, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương.

Trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp GCN thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

theo quy định của UBND cấp tỉnh tại Khoản 3 Điều 29 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP thì chủ thửa đất sẽ phải chịu các hậu quả sau:

Không được công chứng, chứng thực, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Không được làm thủ thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 29 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP cho phép tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu với điều kiện phải đồng thời hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa.

Thời gian giải quyết do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

v

CHUYÊN HỒ SƠ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT

🎯 Các Khu Vực :Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh. Quận : Gò Vấp, Q. 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức. Những Hồ sơ nhận làm:
——————————————————————
👉 Thiết kế, xin phép xây dựng các công trình.
👉 Làm thủ tục hoàn công.
👉 Lập thủ tục khảo sát, đo vẽ bản đồ hiện trạng.
👉 Hợp thức hoá nhà đất, Ra sổ hồng.
👉 Tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất.
👉 Chuyển mục đích sử dụng đất.
👉 Sang tên, cấp số nhà, cập nhật sổ hồng mới.

Thời hạn giải quyết thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.