Vinaland Group

MỨC PHẠT VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trong trường hợp chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng không đáp ứng đủ điều kiện quy định về khởi công xây dựng công trình có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng.

Tại Điều 14 Nghị định 139/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình. Cụ thể:

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

– Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng).

– Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

– Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định.

Nếu chủ đầu tư không đảm bảo đủ vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (ảnh minh họa). Ảnh: LĐO

  1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ):

– Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án.

– Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình đã được phê duyệt.

– Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

– Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

  1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ đầu tư không đảm bảo đủ vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng.
  2. Trường hợp khởi công xây dựng mà chưa có giấy phép xây dựng theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị định này. Cụ thể:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản này.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

– Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

  1. Vi phạm quy định về động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng được xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

https://laodong.vn/bat-dong-san/muc-phat-vi-pham-quy-dinh-ve-khoi-cong-xay-dung-cong-trinh-912191

Post a Comment