Vinaland Group

Nhờ người khác đứng tên sổ đỏ và những rủi ro

Dưới đây là một số rủi ro khi nhờ người khác đứng tên sổ đỏ bạn cần lưu ý để tránh mất trắng tài sản hoặc xảy ra tranh chấp kéo dài.

Khi được cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) nhưng vì một lý do nào đó bạn vẫn có thể nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận. Khi đó người được nhờ đứng tên là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hay nói cách khác, người được nhờ đứng tên là “chủ đất”.

Tuy nhiên, khi nhờ người khác đứng tên sổ đỏ sẽ có nhiều rủi ro pháp lý. Cụ thể là 5 trường hợp sau:

1. Nhờ người khác nhận chuyển nhượng mà không có ủy quyền. Đặc biệt là nhờ đứng tên khi sang tên thì rủi ro lớn nhất là nếu người được nhờ có ý định chiếm đoạt sẽ không chịu sang tên lại, trả lại tài sản, phủ nhận giao dịch dẫn đến xảy ra tranh chấp. Lúc đó, bạn sẽ là người chịu thiệt.

2. Khi Nhà nước thu hồi. Nếu đủ điều kiện được bồi thường thì người được nhờ đứng tên trên Giấy chứng nhận là người được bồi thường (được ghi tên trong quyết định bồi thường). Nếu người được nhờ có ý định chiếm đoạt, bạn sẽ gặp bất lợi.

3. Người được nhờ đứng tên có quyền hạn pháp lý. Cụ thể là có thể chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện.

4. Người đứng tên hộ trên sổ đỏ chết thì nhà đất sẽ là di sản thừa kế. Nếu người thừa kế không thừa nhận hoặc không biết nguồn gốc nhà đất là do được “nhờ” đứng tên thì khi đó dễ xảy ra tranh chấp.

5. Người được nhờ đứng tên có nghĩa vụ tài sản với người thứ ba. Trong trường hợp quyền sử dụng đất, nhà ở bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ thì quyền, lợi ích của người nhờ đứng tên sẽ không được đảm bảo, thậm chí “mất trắng” tài sản nếu không có chứng cứ để chứng minh.

Post a Comment