Định hướng Quy hoạch đặc khu Kinh tế Vân Phong

 

Quy hoạch đặc khu Kinh tế Vân Phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 51/2005/QĐ-TTg. Đây là khu kinh tế tổng hợp với điểm nhấn là Cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo, trọng yếu của nền kinh tế biển Khánh Hoà. Đồng thời, Bắc Vân Phong được định hướng phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực: du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và các ngành kinh tế khác.

Dự toán quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến 2020
Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đã phát sinh một số nhu cầu đầu tư phát triển khác với nội dung quy hoạch được duyệt trước đây. Trong đó, có một số dự án có trong quy hoạch nhưng có nhu cầu điều chỉnh lại vị trí và quy mô; Một số dự án đã đăng ký đầu tư hoặc đang triển khai nhưng chưa có trong quy hoạch trước đây; Một số dự án cần tiếp tục được bổ sung vào quy hoạch; Một số dự án đã được quy hoạch nhưng dự kiến không tiếp tục thực hiện…

 

Trước những bối cảnh và yêu cầu mới, việc điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong là cần thiết, nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu cầu phát triển, phát huy hiệu quả và hài hòa các tiềm năng của Khu kinh tế.
Nhiệm vụ thiết kế Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 với tính chất Là Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực trong đó cảng trung chuyển Container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ giữ vai trò chủ đạo, kết hợp phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng hải sản và các ngành kinh tế khác; Là trung tâm kinh tế của tỉnh Khánh Hòa có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và làm động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước.

 

Post a Comment